Video Minnesota sports execs take the Polar Plunge in downtown Minneapolis